Pierwszą audycję Telewizja Poznańska nadała 1 maja 1957 roku. Można ją było wtedy oglądać na zaledwie 100 odbiornikach zarejestrowanych w mieście.

Stacja nadawała początkowo trzy razy w tygodniu. Wszystkie programy kulturalne, sportowe, informacyjne, publicystyczne i popularno–naukowe powstawały na miejscu. Jednak te przeznaczone na antenę ogólnopolską, z powodu braku łącz, nadawane były przez pierwsze dwa lata z Łodzi. Realizatorzy, wykonawcy i całe zaplecze techniczne dowożono tam autobusami.

W 1959 roku ruszyło pierwsze, prowizoryczne łącze radiowe, co pozwoliło włączyć ośrodek do ogólnopolskiej sieci stacji telewizyjnych i odbierać programy z zagranicy. W 1966 roku telewizja poznańska uzyskała możliwość realizacji programów poza studiem. Do użytku wszedł bowiem pierwszy eksperymentalny wóz transmisyjny polskiej produkcji. W latach 60, 70 i 80 korzystając z wielkiej wiedzy i doświadczenia specjalistów pracujących w ośrodku Telewizja Poznańska produkowała programy znane w całej Polsce. Widzowie zapamiętali szczególnie audycje kulturalne, rozrywkowe, popularno-naukowe i inscenizacje teatralne.

fot.arch.TVP Poznań fot.arch.TVP Poznań Lata 70 to trzy przełomowe momenty dla Telewizji Poznańskiej. W 1973 roku programy zaczęto rejestrować na taśmie magnetycznej, pierwsza kamera dźwiękowa trafiła do ośrodka w 1977 roku, a dwa lata później rozpoczęto nadawanie programu w kolorze. W 1984 roku w ośrodku pojawiła się pierwsza kamera systemu U-matic. Telewizja odeszła tym samym od realizacji aktualności w technice filmowej. W 1989 roku Telewizja Poznańska przeszła na system Betacam.

fot.arch.TVP Poznań fot.arch.TVP Poznań 1 stycznia 1994 roku powstała polska telewizja publiczna (TVP S.A.), której częścią jest obecnie oddział spółki w Poznaniu. Pół roku później, już z nowej i specjalnie przystosowanej do potrzeb telewizji siedziby, telewizja poznańska uruchomiła całodzienny program regionalny – PTV3. Lata 90 to unowocześnianie technologii realizacyjnej. Telewizja poznańska wprowadza cyfrowy montaż, kupuje wóz satelitarny i łączowy, poszerza zasięg nadawania.  W 2003 roku telewizja poznańska przeniosła się do własnej, zbudowanej od podstaw siedziby przy ul. Serafitek. W 2006 roku pojawiły się pierwsze cyfrowe kamery reporterskie zapisujące w technologii niebieskiego lasera w systemie XDCAM firmy Sony. Od 2009 roku Telewizja Poznań produkuje również programy w technologii HD. W roku 2010 rozpoczął się etap  stopniowego przechodzenia TVP Poznań z systemu analogowego nadawania programu na cyfrowy, który został w pełni wdrożony w 2012 roku.