Wycieczki do TVP3 Poznań

Rezerwacja terminów wycieczek:
Dział Promocji, Reklamy i Marketingu TVP S.A. oddział w Poznaniu
tel. 61 850 64 51, fax 61 850 66 19
lub daniel.pajaczkowski@tvp.pl

Zwiedzanie poznańskiego ośrodka telewizji:
- przyjmujemy wycieczki wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu,
- wycieczki mogą odwiedzać poznański oddział TVP S.A. w poniedziałki o godz. 10:00,
- maksymalna wielkość grupy to 30 osób,
- minimalny wiek zwiedzających - 12 lat.