Ważne telefony i adresy e-mail

Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu
ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań
tel. 61 850 64 00, fax 61 875 51 23
e-mail: sekretariat.poznan@tvp.pl

Kontakt dla widzów

kontakt.poznan@tvp.pl
(nie udzielamy porad prawnych)

Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, kapitał zakładowy wpłacony całkowicie w wysokości 286 596 500 zł

Dyrekcja

Dyrektor Oddziału
Agata Ławniczak
tel. 61 850 66 01, fax 61 875 51 23
sekretariat.poznan@tvp.pl

Sekretariat Programowy

p.o. Sekretarz Programu
Katarzyna Janyska-Cyris
tel. 61 850 64 99
katarzyna.janyska-cyris@tvp.pl

Dział Ekonomiczny

Kierownik działu ekonomicznego
Marek Patelka
tel. 61 850 65 24, fax 61 875 35 06
marek.patelka@tvp.pl

Regionalna Agencja Producencka

Kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej
Jarosław Bajew
tel. 61 850 64 07, fax 61 875 33 57
jaroslaw.bajew@tvp.pl


Technika

Kierownik Działu Techniki
Marcin Kurek
tel. 61 850 66 22, fax 61 875 37 02
marcin.kurek@tvp.pl


Dział Promocji, Reklamy i Marketingu

Kierownik Działu Promocji, Reklamy i Marketingu
Jarosław Kędzierski
tel. 61 850 65 18, fax 61 850 64 92
jaroslaw.kedzierski@tvp.pl

Zakres działalności:
- reklama
- sponsoring programów

Promocja i Public Relations

Daniel Pajączkowski
tel. 61 8506 451
daniel.pajaczkowski@tvp.pl

Zakres działalności:
- patronat medialny
- promocja
- współpraca z mediami

Teleskop

Kierownik Wydziału Audycji Informacyjnych i Publicystycznych
Roman Wawrzyniak
tel. 61 850 64 91, fax 61 875 26 48
roman.wawrzyniak@tvp.pl
teleskop24@tvp.pl


Sport

Zenon Milczewski
tel./fax 61 850 65 44
zenon.milczewski@tvp.pl
sport.poznan@tvp.plTelekurier

TVP3 Poznań
ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań
tel. 61 875 33 43, fax 61 850 64 71
telekurier@tvp.plTelegazeta

tel. 61 850 64 51
telegazeta.poznan@tvp.pl