Kontakt z Działem Reklamy i Marketingu TVP3 Poznań

Dział Reklamy i Marketingu TVP3 Poznań
ul.Serafitek 8, 61-144 Poznań
tel. 61 850 65 18
reklama.poznan@tvp.pl

Kierownik działu

Jarosław Kędzierski
tel. 61 850 65 18
jaroslaw.kedzierski@tvp.pl

Handlowcy:

Wiesława Kubiak
tel. 61 850 66 15
wieslawa.kubiak@tvp.pl

Teresa Sobczak
tel. 61 850 65 98
teresa.sobczak@tvp.pl

Karolina Kwaśniewska
tel. 61 850 64 84
karolina.kwasniewska@tvp.pl

Anna Łusiak
tel. 61 850 64 53
anna.lusiak@tvp.pl

Aleksandra Broniewicz-Krupa
tel. 61 850 64 69
aleksandra.broniewicz-krupa@tvp.pl

Izabela Ławniczak
tel. 61 850 65 25
izabela.markowska-lawniczak@tvp.pl