Dziś jest tam Muzeum Ziemiaństwa, jednak ponad 200 lat temu pałac w Dobrzycy był siedzibą generała Augustyna Gorzeńskiego, bliskiego współpracownika króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i członka-założyciela Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Nic dziwnego, że właśnie w Dobrzycy przygotowano wystawę historii powstania Konstytucji 3 Maja.

W przygotowanej ekspozycji na szczególną uwagę zasługują dwa, wydrukowane 5 maja 1791 roku, pierwodruki Ustawy Rządowej, w tym egzemplarz uwierzytelniony w Grodzie Warszawskim, co nadało mu rangę oficjalnego dokumentu Konstytucji. To bezcenna pamiątka narodowa. Na wystawie jest też między innymi portret Stanisława Augusta Poniatowskiego namalowany przez Marcello Bacciarellego, który za czasów generała Augustyna Gorzeńskiego zdobił wnętrze dobrzyckiego pałacu. Wystawa w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy potrwa do końca października.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 03.05.2016, GODZ. 20:00