Debata polityków i ekspertów w studiu TVP3 Poznań
Lustra
Punktem wyjścia do dyskusji w programie jest konkretne zagadnienie, które odsyła do szerszych ujęć problemu, związanego z funkcjonowaniem Wielkopolski w ramach większych struktur: ogólnopolskiej, europejskiej, światowej. Emisja programu: poniedziałek - piątek, godz. 18:00
do góry