Obchody „Czerwca ‘56” stały się pretekstem do zachowań skandalicznych. Dlaczego?