Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego - zawsze i wszędzie służyć będę. To słowa pierwszej przysięgi wojskowej złożonej przez polskich żołnierzy po odzyskaniu niepodległości. Wypowiedziano je w Poznaniu 26 stycznia 1919 roku. Dziś, dokładnie 98 lat po tym wydarzeniu - wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otworzył na placu Wolności wystawę zdjęć poświęconych historycznej przysiędze.

Przysięga wojsk wielkopolskich miała wymiar symboliczny. Od tego momentu powstańcy stali się żołnierzami regularnej armii. Świadomy znaczenia tego wydarzenia był Kazimierz Greger. Zachowały się 22 fotografie wykonane 26 stycznia 1919 roku przez tego poznańskiego fotografa. Na otwartej dziś na placu Wolności wystawie prezentowanych jest kilkanaście z nich. Organizatorom wystawy zależy na tym, by o Powstaniu Wielkopolskim mówić nie tylko 27 grudnia. Już dzień po przysiędze Kurier Poznański pisał o niej jako o chwili, o której „potomkowie nasi po wiekach mówić będą".

Jednak dziś wiedza młodego pokolenia Polaków o Powstaniu Wielkopolskim jest niewielka. Nauczyciele mówią, że to trochę wina zakresu lekcji historii w szkole podstawowej i gimnazjum. W czasie otwarcia wystawy można było otrzymać specjalne wydanie magazynu Polska Zbrojna, poświęcone wydarzeniom pierwszego miesiąca Powstania Wielkopolskiego. Wystawa będzie można oglądać do 5 lutego.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 26.01.2016, GODZ. 18:30