Ponad 28,5 mln zł dostały z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poznańskie Centrum Kultury Zamek i Biblioteka Raczyńskich. Obie instytucje przeznaczą dofinansowanie w dużej mierze na remonty i przebudowy, ale nie tylko. W całej Polsce podobne granty dostało tylko 9 projektów.

Pieniądze dla poznańskich instytucji zostały przyznane w ramach programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Każda z nich otrzymała ponad 14 mln zł.

Dzięki dotacji w CK Zamek przeprowadzona zostanie m.in. konserwacja wnętrz zachodniej części Zamku Cesarskiego, co służyć ma realizacji w tej części zamku małych koncertów, spektakli teatralnych i wystaw. Pieniądze z ministerstwa przeznaczone zostaną również na specjalne audioprzewodniki.

Poznańska Biblioteka Raczyńskich przeznaczy dotację zarówno na modernizację siedziby biblioteki i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i na konserwację i digitalizację zbiorów bibliotecznych. Konserwacji poddany zostanie m.in. pierwszy nowożytny atlas świata „Theatrum orbis terrarum” z 1595 r., a także dziesięciotomowy atlas „Novus atlas absolutissimus” - wolumin, zawierający ponad 500 ręcznie kolorowanych map.