Biskupizna to najbardziej rozpoznawalny mikroregion folklorystyczny w Wielkopolsce. Charakteryzuje się wyjątkową muzyką, tańcem, przyśpiewkami, gwarą, kuchnią i pięknymi strojami. Niedawno tradycje Biskupizny wpisane zostały na krajową listę niematerialnego dziedzictwa narodowego UNESCO. To potwierdzenie, że folklor biskupiański jest unikatowy nie tylko w skali kraju.

Wnioskodawcą wpisania Biskupizny na listę UNESCO było przed dwoma laty Partnerstwo na rzecz Biskupizny. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego tradycje kulturowe Biskupizny wpisane zostały na krajową listę UNESCO, na której znajduje się obecnie kilkanaście zjawisk, m.in. język esperanto, gwara mazurska czy krakowskie szopkarstwo. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa narodowego obejmuje między innymi tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, wiedzę i praktyki dotyczące przyrody oraz umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.

Biskupizna położona jest w południowo-zachodniej części Wielkopolski, tworzy ją 13 miejscowości powiatu gostyńskiego, a stolicą tego mikroregionu jest Krobia. Swoja nazwę region zawdzięcza biskupom poznańskim, do których dawniej należały te tereny (od XIII do XVIII wieku). Ziemie te zostały odebrane biskupom przez zaborców. Prusakom nie udało się jednak zniemczyć mieszkańców Biskupizny, a biskupiańskie przywiązanie do tradycji zaczęło umacniać się właśnie w okresie rozbiorów.