Warszawski Sąd Okręgowy przychylił się do zażalenia prokuratury o niearesztowanie Arkadiusza Ł., pseudonim „Hoss”, przez sąd niższej instancji. Dzisiejszą decyzją sądu „Hoss” ma trafić do aresztu na 3 miesiące.

Arkadiusz Ł. jest pomysłodawcą jednej z najpopularniejszych metod oszustw „na wnuczka". Prokuratura podejrzewa, że grupa przez niego kierowana ma na koncie wielomilionowe wyłudzenia, nie tylko na terenie Polski.

Po tym jak CBŚP zatrzymało Arkadiusza Ł., sąd zdecydował, że areszt nie jest konieczny, bo ten od razu przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i obiecał nie utrudniać postępowania. Sąd uznał, że wystarczy poręczenie majątkowe w wysokości 300 tys. złotych i meldowanie się na wybranym komisariacie pięć razy w tygodniu. Mężczyzna na komisariacie w Poznaniu pojawił się jednak tylko raz.

Obrońca mężczyzny zapowiedział zażalenie na dzisiejszą decyzję sądu.