Od dziś działa Krajowa Administracja Skarbowa. To połączenie służby celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej. Nowa służba będzie miała o wiele większe kompetencje w ściganiu przestępców.

Dzięki Krajowej Administracji Skarbowej ma zostać uszczelniony system podatkowy i zmniejszona biurokracja. Połączenie organów ma usprawnić działanie fiskusa, zarówno jeżeli chodzi o obsługę podatnika, jak i walkę z wyłudzeniami. Polska, zgodnie z szacunkami instytucji międzynarodowych, przez przestępstwa gospodarcze, traci rocznie od 30 do 60 mld zł.