Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał we wtorek umowy o dofinansowanie projektów powiatu poznańskiego i gnieźnieńskiego oraz miast Konin i Gniezno, dotyczące inwestycji drogowych. Łączna kwota projektów wynosi ponad 75 mln złotych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na ich realizację dofinansowanie w wysokości ponad 53 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+). Realizowane w ramach projektów inwestycje obejmują przebudowę i modernizację sieci drogowej.