Można już składać wnioski o preferencyjną pożyczkę JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na wsparcie przeznaczono 285,8 mln zł. O pieniądze mogą się starać inwestorzy, realizujący projekty dotyczące rewitalizacji lub kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

JESSICA 2 jest kontynuacją doświadczeń województwa wielkopolskiego zdobytych w poprzednim okresie programowania (2007-2013). Wtedy wsparcie dostało 41 projektów. Udzielono pożyczek na kwotę 336,2 mln zł. Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/.