W Poznaniu ma powstać zaułek rzemieślników objętych miejską opieką. Władze miasta uruchomiły program bonifikaty w czynszach na Garbarach. Tam ma być reaktywowana ulica rzemieślników. Młodzi twórcy mogą się starać również o miejskie dotacje.

Miejski program wsparcia rzemiosła adresowany jest też do osób bezrobotnych, którzy chcieliby podjąć taką działalność w okolicy Garbar.