Prawie półtora miliona złotych na wsparcie wielkopolskich zabytków. Propozycje wojewódzkiego konserwatora zatwierdził wojewoda wielkopolski. Dofinansowanie otrzymają m.in. poznańska katedra, bazylika na Świętej Górze w Gostyniu i kościół pocysterski w Lądzie nad Wartą. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obejmą kilkadziesiąt zabytkowych obiektów w całym województwie.

Renowacji i prac konserwatorskich wymaga wiele wielkopolskich zabytków sakralnych. Dzięki dotacji część z nich jeszcze w tym roku odzyska dawną świetność. Sukcesywnie odnawiana jest kaplica Serca Jezusowego w poznańskiej katedrze. To jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych w Wielkopolsce. Zdobią ją między innymi freski pochodzące z XVI wieku.

Takiej pomocy wymaga na przykład ołtarz główny w bazylice świętogórskiej w Gostyniu czy obraz "Cud św. Wilhelma" w kościele pocysterskim w Lądzie nad Wartą. Szczególną opieką konserwatora objęte są malowidła ścienne, m.in. w kościołach w Wełnie, Komornikach i Murzynowie czy polichromie ścian w kościele św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie.

W najbliższym czasie - dzięki dotacjom unijnym - ratowane będą też kościoły drewniane. Wśród zabytków objętych dotacjami wojewody wielkopolskiego są m.in. ołtarze, rzeźby, chrzcielnice, ambony, nagrobki czy płyty epitafijne.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 30.05.2017, GODZ. 18:30