Są wakacje, nie ma krwi. Tak jest od lat, i nie inaczej jest w tym roku. W wielkopolskich szpitalach najbardziej brakuje grup 0 RH - i A-, ale kłopoty są z każdą grupą. A potrzeby są ogromne, średniej wielkości szpital zużywa tysiąca litrów krwi rocznie.

W Wielkopolsce krew można oddawać w oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa a także w krwiobusach. Na stronie internetowej regionalnego centrum można sprawdzić gdzie i kiedy na dawców czeka krwiobus. http://www.rckik.poznan.pl/


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 17.07.2017, GODZ. 20:00