Radni Prawa i Sprawiedliwości z sejmiku województwa wydali oświadczenie dotyczące noworocznego przemówienia Marszałka Marka Woźniaka. Radni krytykują polityczne wystąpienie i uderzanie w działania obecnego rządu. Sam marszałek dziś sprawy komentować nie chciał.

Zaczęło się miło i uroczyście. Później było politycznie i nieprzyjemnie. Marszałek Marek Woźniak w swoim przemówieniu rozpoczął bezprecedensowy polityczny atak oto jego fragment: "Wszystkim uczciwym życzę, aby nie stali się z przyczyn politycznych lub fałszywego donosu ofiarami zreformowanego sądownictwa, sprawnej policji i pryncypialnej prokuratury pod tym samym politycznym nadzorem. Samorządowcom życzę, aby ustalony wynik wyborów nie był inny od obliczonego."

Po opinii marszałka zawartej w jego przemówieniu, która bezkompromisowo uderzyła w rząd Prawa i Sprawiedliwości salę opuściła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Oświadczenie w tej sprawie wydał Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Oto fragment oświadczenia: "(...)Słowa Marszałka podważające reformę wymiaru sprawiedliwości pokazują także, jak bardzo marszałek Woźniak nie rozumie nastrojów społecznych. Badania bowiem pokazują, że 81 proc. społeczeństwa chce reformy sądownictwa.

Niedawno także wielkopolska policja oznajmiła spadek liczby przestępstw przy jednoczesnym zwiększeniu wykrywalności. Z tego powodu wspominanie o organach ścigania w negatywnym świetle jest obrazą dla tysięcy funkcjonariuszy..." Marszałek Woźniak nie chciał dziś komentować swojego noworocznego wystąpienia . Problemu nie widzą też radni Platformy Obywatelskiej.

Wystąpienie Marszałka inaczej jednak odbierają radni innych klubów. Podkreślają, że marszałek powinien zabrać się za poważne prace samorządowe, a nie generować konflikty. Ataki na rząd mogą być pokłosiem totalnego rozpadu totalnej opozycji po głosowaniu nad projektem ustawy liberalizującym aborcję i spadającym poparciu dla Platformy Obywatelskiej. W sondażu z ubiegłego miesiąca notowania Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie wzrastają, także w wyborach do sejmiku wielkopolskiego.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 15.01.2018, GODZ. 18:30