Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM- od dziś imienia profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka. Historyk literatury, badacz Oświecenia i były dziekan wydziału, był inicjatorem budowy nowej siedziby biblioteki. Dziś podczas uroczystości odsłonięto też tablicę upamiętniającą profesora.

„Nie trzeba maszerować do Collegium Novum, jak przez ostatnie kilka lat, to niby nie jest daleko, ale tu czasem chodzi o chwilę, coś sprawdzić, znaleźć jakiś cytat, czy coś innego ważnego, to jest ta wygoda”. Tak w dniu otwarcia nowej siedziby biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej mówił profesor Józef Tomasz Pokrzywniak. To on jako dziekan tego wydziału przeniósł go z budynku przy Alejach Niepodległości do gmachu przy ulicy Fredry. To on w nowym miejscu doprowadził do budowy budynku biblioteki wydziałowej. Dokładnie rok po śmierci profesora, wdzięczni współpracownicy nazwali bibliotekę jego imieniem i odsłonili poświęconą mu tablicę.

Profesor Pokrzywniak był nie tylko dziekanem, ale przede wszystkim przewodnikiem pracowników i studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Profesor był przede wszystkim naukowcem, literaturoznawcą i wybitnym badaczem Oświecenia, poświęcił swoją zawodową pracę, kierując między innymi Zakładem Literatury Staropolskiej i Oświecenia. Profesor Józef Tomasz Pokrzywniak z poznańską polonistyką był związany przez ponad 40 lat. W ostatnich latach swojego życia był dziekanem Wydziału Polonistyki w Kaliszu, którego również był współtwórcą. Zmarł w wieku 70 lat, po kilku latach walki z chorobą.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 17.01.2017, GODZ. 18:30