Kolejne wątpliwości wobec kolejnego śmieciowego przetargu GOAP-u. Wywóz śmieci z ostatnich sześciu nierozstrzygniętych wcześniej sektorów Związek powierzył konsorcjum Remondis. Równocześnie odrzucił ofertę firmy Komunalnik, bo zdaniem jego urzędników, baza tej firmy nie spełnia wymogów środowiskowych. Innego zdania są jednak specjaliści z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Komunalnik już zapowiedział odwołanie się od decyzji GOAP.

Blisko 2 tysiące metrów kwadratowych pod dachem. W Jasinie pod Swarzędzem miały być garażowane śmieciarki firmy Komunalnik. Kontrolerzy GOAP uznali jednak, że to miejsce się do tego nie nadaje. We wnioskach pokontrolnych można przeczytać: w ocenie kontrolujących baza magazynowo-transportowa nie spełnia Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Kontrolę w tym miejscu przeprowadził też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wnioski są zgoła odmienne. Tymczasem to brak bazy spełniającej wymagania ministerstwa środowiska jest powodem odrzucenia oferty firmy Komunalnik w przetargu. GOAP zarzuca także brak wentylacji w hali i to że do bazy maja dostęp osoby trzecie. Właściciel Komunalnika uważa że te zarzuty są absurdalne i zapowiada odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Przetarg ogłoszony przez GOAP dotyczył 6 sektorów. To Poznań-Grunwald, a także gminy Buk, Oborniki, Pobiedziska, Kleszczewo i Kostrzyn. W przetargu wystartowało konsorcjum pod przewodnictwem firmy Remondis, a także wrocławska firma Komunalnik i firma FB Serwis. Ta ostatnia została odrzucona ze względu na cenę. GOAP zdecydował się na Remondis. Z przyczyn formalnych odrzucona została oferta firmy Komunalnik. Na początku przyszłego tygodnia przedstawiciele firmy Komunalnik złożą odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Przetarg ostatecznie zostanie rozstrzygnięty prawdopodobnie dopiero za kilka tygodni. Do końca marca bez przetargu śmieci z 6 sektorów będzie wywoził Remondis.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 26.01.2018, GODZ. 17:30