Dziś Międzynarodowy Dzień Wyszehradzki.

Dziś Międzynarodowy Dzień Wyszehradzki, ustanowiony na pamiątkę porozumienia sprzed 27 lat między Polską, ówczesną Czechosłowacją i Węgrami. Powołana wtedy Grupa Wyszehradzka miała ułatwić integrację tych państw z Unią Europejską. Co zostało z tego sojuszu i jakie ślady zostawił w Poznaniu?


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 15.02.2017, GODZ. 20:00