Pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny na ziemiach polskich Fort Siódmy i obchody w rocznicę śmierci harcmistrza Floriana Marciniaka. To pierwszy naczelnik Szarych Szeregów, który pochodził właśnie z Wielkopolski. W 1943 roku został aresztowany, a później zamordowany wraz z ponad dwudziestoma innymi wielkopolskimi instruktorami harcerstwa.

Cela numer 66 Fortu VII w Poznaniu - to w niej między innymi tortury przeżywał harcmistrz Florian Marciniak. Między innymi, bo Niemcy zmieniali więziom cele, mieli nie przyzwyczajać się do siebie i miejsca być w ciągłym strachu i niepewności. W celach nie było łóżek, była za to wilgoć, zimno i strach. Mimo takich warunków Florian Marciniak był zawsze wierny swoim ideałom, które starał się przekazywać innym. Pochodził z Wielkopolski, był jednym z twórców i pierwszym naczelnikiem Szarych Szeregów.

Do Fortu VII, pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich, trafił po zatrzymaniu w Warszawie przez Niemców w 1943 roku Florian Marciniak. Później wraz z 23 instruktorami z Wielkopolski został przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, gdzie prawdopodobnie 20 lutego 1944 roku został zamordowany. Dzisiaj w tym miejscu Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego oddała Marciniakowi cześć. Wśród nich Zenon Wechmann, kombatant i harcerz, który za swoją działalność konspiracyjną już po wojnie trafił do więzienia. W trakcie uroczystości wspomniano nie tylko Floriana Marciniaka, ale także innych, którzy zapłacili najwyższą cenę.

Niewątpliwie ich postawa i ideały, jakimi kierowali się w życiu mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń harcerzy. Również jutro w Forcie VII odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary II wojny światowej, a dokładniej 78 rocznicę śmierci błogosławionego Ludwika Mzyka. Początek o godzinie 12:30.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 24.02.2017, GODZ. 18:30