Prawie dwanaście milionów złotych zdaniem CBA straciło województwo wielkopolskie na niezrealizowanym projekcie systemu "E-zdrowie". Radni opozycji składają pismo z prośbą o wyjaśnienia, a zarząd województwa wielkopolskiego nabiera wody w usta, powtarzając, że nie zgadza się z zarzutami służb i czeka na kolejny ich ruch.

Interpelację radny Prawa i Sprawiedliwości złożył do przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Dotyczy protokołu pokontrolnego projektu „E- zdrowie” przekazanego przez CBA marszałkowi województwa wielkopolskiego. Sławomir Hinc pyta w interpelacji między innymi o to dlaczego system e- zdrowie nie działa w takiej formie jak powinien i dlaczego w związku z tym nie naliczono kar umownych. Według ustaleń CBA, województwo wielkopolskie straciło przez ten projekt 11,5 miliona złotych. 8 milionów nienależnego wynagrodzenia za system ”E-zdrowie" i ponad 3 miliony złotych niewyegzekwowanych kar umownych. Zarząd województwa wielkopolskiego uważa że CBA mija się z prawdą.

To nie pierwszy raz kiedy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej od lat zajmujący najważniejsze stanowiska w Urzędzie Marszałkowskim nie zgadzają się z komunikatami CBA w tej sprawie. Innego zdania są radni opozycji zasiadający w Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Martwią ich nieprawidłowości, które wykazali funkcjonariusze CBA, czyli brak możliwości autoryzacji dostępu do systemu, korzystania z podpisu elektronicznego i niezapewnienie pełnej ochrony danych osobowych wszystkich pacjentów. Zapytanie w tej sprawie radni skierowali do marszałka, Marka Woźniaka. System E-zdrowie miał usprawnić przepływ informacji między wielkopolskimi szpitalami podległymi Urzędowi Marszałkowskiemu. Łącznie jest ich. Zarząd Województwa Wielkopolskiego planuje obecnie drugi etap tej inwestycji, mimo że pierwszy etap od wielu już lat nie może się zakończyć.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 17.05.2018, GODZ. 18:30