17.06.2018, Poznań

W Ramach VERBA SACRA rozpoczął się nowy cykl – Biblia Trzeciego Tysiąclecia. Stary i Nowy Testament jest czytany od początku, księga po księdze, z udziałem wybitnych polskich aktorów i w nowej oprawie muzycznej. Jako ósma część zostanie zaprezentowana Księga Jozuego. Wybór i komentarz – ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot, kierownik Zakładu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UAM. Wystąpi aktor Dariusz Bereski, laureat Konkursu o Grand Prix im. Mieczysława Kotlarczyka. Oprawa muzyczna - Michał Hajduczenia, znany z wykonań muzyki cerkiewnej i słowiańskiej. Zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu w niedzielę 17 czerwca o godz. 17:00. Wstęp wolny.

TVP3 Poznań jest patronem medialnym wydarzenia.