Minister edukacji narodowej Anna Zalewska jest dziś w Poznaniu. Przyjechała, by informować o programie „Dobry start", w ramach którego rodzice uczniów otrzymają 300 zł na zakup przyborów szkolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 11.06.2018, GODZ. 12:30