Poznaniacy pamiętają o swoich bohaterach. Dziś rozpoczęły się obchody 62. rocznicy poznańskiego Czerwca 56. Wydarzenia upamiętniające czerwcowe powstanie potrwają ponad dwa tygodnie.

Uczniowie wielkopolskich szkół włączyli się w obchody kolejnej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Na międzyszkolną konferencje, która odbyła się dziś w Poznaniu młodzież przygotowała między innymi historyczne referaty, filmy i piosenki. Spotkanie zorganizowało Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca oraz Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu. 8 czerwca 1956 roku robotnicy w poznańskich Zakładach im. Stalina, obecnie im. Hipolita Cegielskiego, ogłosili strajk, który przerodził się w wielotysięczną manifestację. Do tłumienia demonstracji zdecydowano się użyć wojska.

Następnego dnia premier Józef Cyrankiewicz wygłosił przemówienie, w którym zagroził: "Każdemu, kto odważy się podnieść rękę przeciwko władzy ludowej, władza mu tę rękę władza odrąbie". Mimo to poznaniacy sprzeciwili się komunistycznemu reżimowi. Tę wolność będzie można upamiętnić w sposób szczególny od 18 do 22 czerwca w ramach akcji „Światełko dla Czerwca 56”.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 11.06.2018, GODZ. 18:30