Poznańska Delegatura CBA zatrzymała dwóch byłych członków zarządu spółki energetycznej Enea S.A. Maksymilian G. i Krzysztof Z. mieli narazić spółkę energetyczną na 15 mln złotych straty.

Sprawa dotyczy podpisanej w 2011 roku niekorzystnej umowy zakupu linii energetycznej mającej łączyć Polskę z Białorusią. W toku prowadzonego przez CBA śledztwa ustalono, że członkowie Zarządu Enea S.A., nie dopełnili ciążących na nich obowiązków, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę zawarli umowę i doprowadzili do przelania na konto cypryjskiego banku w Larnace kilkunastu milionów złotych w sytuacji, gdy zakupiona spółka nie prowadziła w tym czasie żadnej działalności gospodarczej, generowała straty.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 29.06.2018, GODZ. 14:30