Nowe stanowisko w Urzędzie Miasta już od dziś. Pełnomocnik do spraw powietrza będzie miał za zadanie koordynowanie polityki i wszystkich działań związanych z czystością powietrza.

Jacek Jaśkowiak przedstawił dziś 21. pełnomocnika w Urzędzie Miasta. Nowa funkcja pojawiła się pod koniec kadencji. Urzędnik będzie pracować w Wydziale Ochrony Środowiska. Na stanowisko prezydent przyjął Hannę Grunt, która pracuje w dziedzinie środowiska od ponad 20 lat. Urząd Miasta będzie współpracować z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Powiatowym. Powstanie specjalny zespół zajmujący się jakością powietrza.

Radni opozycji poparli decyzję o przyjęciu nowego pełnomocnika. Stwierdzili jednak, że został on zbyt późno powołany. Niewiele zdąży zrobić przed końcem kadencji. Jaśkowiak uważa, że pełnomocnik pozostanie także po wyborach samorządowych.

Do pełnomocnika będą należeć podstawowe czynności takie jak: działalność interwencyjna związana z ochroną powietrza, przygotowywanie opinii merytorycznych w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. W Urzędzie Miasta Poznania jest już 20 pełnomocników m.in.: do spraw smart city, kontaktów instytucjonalnych, systemów zarządzania.OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 16.07.2018, GODZ. 12:30