Mija właśnie 25. rocznica pogrzebu byłego prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego. Został pochowany w Rogalinie. W uroczystościach uczestniczyły: najwyższe władze i dziesiątki tysięcy rodaków z różnych stron kraju. Uhonorowali oni Polaka zasłużonego dla ojczyzny.

Mija właśnie 25. rocznica pogrzebu byłego prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego. Został pochowany w Rogalinie. W uroczystościach uczestniczyły: najwyższe władze i dziesiątki tysięcy rodaków z różnych stron kraju. Uhonorowali oni Polaka zasłużonego dla ojczyzny.

Komuniści pozbawili go obywatelstwa, więc nie mógł wrócić do Polski. Później na podróż nie pozwoliły mu jego słaby stan zdrowia i podeszły wiek. Zawsze jednak chciał być pochowany w rodzinnych stronach. Pałac w Rogalinie był dawną siedzibą rodziny Raczyńskich.

Był najstarszym i najdłużej żyjącym prezydentem RP. Funkcję sprawował w latach 1979- 1986. Urząd złożył w wieku 95 lat, a zmarł mając 101 lat i 7 miesięcy.