2500 podpisanych umów i 5,5 mld złotych dofinansowania. Dziś podsumowano realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Wielkopolska jest liderem w wykorzystaniu Regionalnych Programów Operacyjnych w minionej perspektywie unijnej. Region nasz został za to nagrodzony dodatkową pulą pieniędzy. To blisko 260 mln zł.

Województwo Wielkopolskie jest też liderem w wykorzystywaniu zwrotnych instrumentów finansowych. W ramach Inicjatywy Jeremie podpisano ponad 9800 umów z przedsiębiorcami na niemal 1,3 mld złotych.