W najbliższych latach Poznań i Swarzędz na podniesienie jakości i poprawę warunków kształcenia w placówkach związanych z edukacją zawodową wydadzą aż 74 mln zł. Dziś oba samorządy podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowy na dofinansowanie tych zadań. Wyniesie ono 53 mln zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację czterech projektów edukacyjnych: dwóch projektów miasta Poznania i dwóch powiatu poznańskiego. Trafią do 23 poznańskich szkół zawodowych i techników oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej i Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, a także Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz pięciu innych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego.

W ramach projektów pracownie i laboratoria wyposażone zostaną w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące nowoczesnym metodom praktycznej nauki zawodu, w budynkach przeprowadzonych zostanie szereg prac budowlanych. Przewidziano także stworzenie ponadstandardowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez stworzenie unikalnych stanowisk i zakup specjalnego sprzętu i urządzeń.