Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020, podpisał w piątek umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o dofinansowanie wartego blisko 615 milionów złotych projektu związanego z modernizacją linii kolejowej Poznań - Piła o długości blisko 93 km.

Modernizacja pozwoli na skrócenie czasu podróży, poprawę przepustowości linii, zwiększenie dostępności transportu kolejowego, poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i podróżnych, racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane kwotą blisko 423 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+).