Cztery podpoznańskie gminy: Czerwonak, Suchy Las, Dopiero i Kórnik przeznaczą łącznie 45 mln złotych na inwestycje związane z transportem miejskim oraz tzw. niską emisją. W piątek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wójtowie i burmistrzowie podpisali umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami dotyczącymi głównie transportu na obszarze aglomeracji poznańskiej.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekty wyniesie ponad 35 mln zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+). Pozostałe koszty inwestycji poniosą lokalne samorządy.