Wielkopolska stawia na kształcenie dualne, czyli powiązanie teorii z praktyką. Tak właśnie ma być w ruszających od września szkołach branżowych. Zachęcaniem do nauki w nich zajmować się będą Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.

W szkołach branżowych uczniowie mają uczyć się w systemie dualnym, czyli łączyć naukę w szkole z praktyką w przedsiębiorstwie. Koordynowaniem takiej nauki mają się zająć Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Od dwóch miesięcy takie centra działają już w Poznaniu i Kaliszu. Kolejne powstaną w Koninie, Lesznie i Pile.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 12.07.2017, GODZ. 21:30