Duże pieniądze na wielkopolską kulturę. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowy, dzięki którym do 3 placówek trafi łącznie blisko 23,5 mln zł. To konińskie Centrum Kultury i Sztuki, Polski Teatr Tańca oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Każda z instytucji większość pieniędzy przeznaczy na rozbudowę i adaptację swoich siedzib do nowych funkcji kulturalnych oraz na zakup nowego wyposażenia. Dzięki temu obiekty staną się bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i atrakcyjniejsze dla amatorów kultury. Pieniądze przyznano ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a łączna wartość projektów wynosi ponad 34 mln zł.