Pięć poznańskich liceów - w setce najlepszych polskich szkół tego typu, ale poza pierwszą trzydziestką. Tak wynika z najnowszego rankingu miesięcznika Perspektywy. Co ciekawe najwyżej notowaną na tej liście wielkopolską szkołą jest liceum nie z Poznania, nie z Kalisza, a z małego Swarzędza.

„Ósemka” najlepszym poznańskim liceum. Recepta na sukces? Zdaniem dyrektora szkoły - bardzo prosta. Uczestnicy naszego programu Lustra o rankingu perspektyw do tej recepty dodali jeszcze jeden składnik - konieczność pracy nie tylko ze słabszymi, ale także z najlepszymi uczniami. Okazuje się jednak, że na dodatkowe zajęcia, fakultety czy rozwijanie pasji, niezwiązanych ściśle z programem nauczania, zwyczajnie nie ma pieniędzy. O tym, że pieniądze nie decydują o wszystkim przekonuje z kolei dyrektor I LO ze Swarzędza - najlepszego liceum w Wielkopolsce.

Najwyżej notowanymi poznańskimi szkołami jest wspomniane VIII Liceum Ogólnokształcące, które uplasowało się na miejscu 33, „Dwójka” imienia generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej znalazła się na miejscu 43, na 56 jest LO imienia Marii Magdaleny. W pierwszej setce są jeszcze „Szesnastka” imienia de Gaulle'a i Marcinek. Ale zdaniem gospodarza dzisiejszej uroczystości - czyli prorektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza problemem nie są najlepsze, lecz słabsze licea, a ściślej ich absolwenci.

Profesor Wallas szacuje, że absolwentów, którzy nie nadają się na studia jest nawet około jednej trzeciej. Być może minęli się ze swoim powołaniem. Świadczą o tym statystyki dotyczące bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.
Zdecydowana większość z nich to absolwenci wyższych uczelni, jeśli dodać do tego absolwentów szkół średnich, to okaże się że to aż trzy czwarte wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Dlatego zdaniem Ryszarda Pyssy, dyrektora najlepszego w Wielkopolsce technikum, lepiej wybrać taką szkołę, która daje fach. Poznańskie Technikum Komunikacji sklasyfikowane zostało na 10 miejscu w Polsce. Technikum Budowlane znalazło się na miejscu 41. Kolejne w rankingu z naszego regionu to Technikum numer 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Wrześni. Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowała ranking na podstawie osiągnięć uczniów w olimpiadach przedmiotowych oraz wyników z matur.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 12.01.2017, GODZ. 18:30