Prezes Trybunału Konstytucyjnego Człowiekiem Wolności 2017 roku.

Związana z Poznaniem Sędzia Julia Przyłębska została nagrodzona za dążenie do budowania wolnej i niezależnej Polski. Prestiżowe wyróżnienie tygodnika Sieci prezes trybunału odebrała wczoraj wieczorem podczas uroczystej gali.