Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, która znajdowała się w Opatówku pod Kaliszem. Zatrzymano cztery osoby. Straty Skarbu Państwa z tytułu należnego podatku akcyzowego i VAT oszacowano na 3,2 mln zł.

Wszyscy zatrzymani, w tym trzej Ukraińcy, zostali aresztowani. Policjanci zabezpieczyli m.in. linię technologiczną do produkcji papierosów, kilkaset tysięcy wyprodukowanych papierosów i ponad 2 tony tytoniu.