Radni opozycji w Poznaniu przeciwni absolutorium dla prezydenta miasta. Wątpliwości budzą przede wszystkim wydatki z miejskiej kasy.

Niegospodarność zarzucają prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi radni Prawa i Sprawiedliwości i Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, którzy zasiadają w komisji rewizyjnej. Tylko w zeszłym roku nie wykonano zaplanowanych inwestycji. Wszystkie miały kosztować blisko 730 milionów złotych. W porównaniu z poprzednimi latami jest to kwota nawet dwukrotnie większa. Radni opozycji mówią, że gdzieś zgubiono 250 milionów złotych. Dlatego przedstawiciele komisji rewizyjnej zagłosowali za nieudzieleniem absolutoriom Jackowi Jaśkowiakowi za wykonanie budżetu za rok 2017 .

W skład komisji rewizyjnej Rady Miasta Poznania wchodzi 7 radnych: 3 zagłosowało za nieudzieleniem prezydentowi absolutorium, jedna osoba głosowała przeciwko, kolejna nie oddała głosu, a pozostałej dwójki nie było na sali. Radne Platformy Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy uważają, że spotkanie członków komisji rozpoczęło się przed umówioną godziną. Przewodnicząca komisji, Klaudia Strzelecka twierdzi, że spotkanie rozpoczęła punktualne i od razu przeszła do głosowania. Standardów- zdaniem radnych koalicji- nie przestrzegała też opinia budżetu radnej Strzeleckiej ponieważ było dużo błędów i zbędnych informacji. Pieniądze zdaniem radnych koalicji z inwestycji przeszły na wzrastające koszty obsługi i administracji oraz zostały przeznaczone na oświatę i rządowe programy społeczne. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania lub nie, absolutorium prezydentowi Jaśkowiakowi za wykonanie budżetu za rok 2017 roku podejmą wszyscy miejscy radni na specjalnej sesji rady miasta 5 czerwca.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 16.05.2018, GODZ. 18:30