Tańcem, słowem, muzyką i śpiewem kilkudziesięciu ewangelizatorów przez cały tydzień głosiło Słowo Boże w Poznaniu. Misja Talitha Kum - czyli największa uliczna akcja ewangelizacyjna zakończyła się dzisiaj uroczystą mszą święta której przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki.

Ewangelizacja jest podstawowym zadaniem Kościoła - bez niej jego misja traci sens. Jej elementem w Poznaniu była uroczysta msza święta, sprawowana na Placu Wolności przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolitę poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Plenerowa Eucharystia kończyła trwającą od kilku dni misję "Talitha Kum". To słowa aramejskie zaczerpnięte z Ewangelii św. Marka, które oznaczają "Dziewczynko, tobie mówię wstań".

Tego duchowego powstawania ewangelizatorzy doświadczali nie tylko w kościele, ale również na ulicy. Organizatorzy byli obecni w różnych miejscach, aby na wiele sposobów przekazywać mieszkańcom stolicy Wielkopolski ewangeliczne wartości. Ewangelizowano słowami, muzyką, sztuką, tańcem.

Uliczna ewangelizacja była poprzedzała przypadające w tym roku obchody 1050-lecia biskupstwa poznańskiego. Ich kulminacja nastąpi w czerwcu. Wówczas w Poznaniu odbędzie się spotkanie biskupów z całej Europy, na koncercie plenerowym wystąpi również grupa Il'Divio.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 27.05.2018, GODZ. 18:30