Pamięć o rodakach zamordowanych przez różne formacje ukraińskie nacjonalistyczne 75 lat temu na Kresach Wschodnich jest nadal utrzymywana. W rocznicę rzezi wołyńskiej w klasztorze ojców Dominikanów odbyły się uroczystości poświęcone ofiarom ludobójstwa. Do Poznania przywieziono ziemię zebraną w zeszłym roku z 9 miejscowości na Wołyniu.

W poznańskim kościele Dominikanów odbyła się Msza Św. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Po Eucharystii Dominikanie poświęcili urnę z ziemią wołyńską, która została wmurowana pod tablicą dedykowaną już wcześniej ofiarom z Kresów Wschodnich.

Po południu goście i uczestnicy obchodów uroczystości spotkali się z ks. Tadeuszem Isakowiczem- Zaleskim, który otrzymał statuetkę Lwa „Semper Fidelis” (łacińskie „zawsze wierny”). Przedstawiciele Towarzystwa uzasadnili swój wybór wskazując, że kapłan wyróżnił się za „wyjątkowo skuteczną i owocną działalność na rzecz pamięci o Kresach, a w szczególności upamiętnienia ofiar bestialskiego ludobójstwa dokonanego na mieszkańcach tych ziem przez banderowców".

Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski jest znawcą wydarzeń historycznych, które miały miejsce na Kresach Wschodnich. Urodził się w Krakowie, ale jego korzenie sięgają właśnie Kresów Wschodnich, skąd pochodzili jego rodzice. Jak sam przyznaje – już od dziecka to u swych krewnych poznawał historie zw. z tamtymi rejonami. Ks. Isakowicz- Zaleski przyznaje, że pamięć o ludobójstwie jest słaba. Dbają o nią przede wszystkim same rodziny ofiar. Przyznaje też, że wiele ofiar nie zostało pochowanych. Wiele ciał leży w dołach śmierci.

Na krużgankach klasztoru członkowie Towarzystwa przedstawili wystawę pt. „Nasze wspomnienie Wołynia i Podola”. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Wołyń – Pamiętamy!” w ramach XXI Dni Lwowa i Kresów Wschodnich. Obchody rozpoczęły się w maju, a zakończą w październiku.

Lwowianie zainicjowali powstanie Towarzystwa Miłośników Lwowa, które oficjalnie zarejestrowano w 1988 we Wrocławiu. Oddział poznański rozpoczął działalność w 1989. Mają oni na celu rozpowszechnianie kultury i historii Kresów.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 12.07.2018, GODZ. 14:30