Mijają 3 lata od zaprzysiężenia na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W tym okresie odwiedził 17 wielkopolskich miejscowości. Odbył ponad 330 wizyt krajowych. W tym roku przyjechał do Poznania, Szamotuł, Winnej Góry, Środy Wielkopolskiej i Śremu.

Tłumy witały go tam entuzjastycznie. Spotykał się z samorządowcami, a przede wszystkim z lokalnymi mieszkańcami i przedsiębiorcami. W ciągu trzech lat w Wielkopolsce odwiedził: Wągrowiec, Oborniki, Szamotuły, Murowaną Goślinę, Gniezno, Pola Lednickie, Środę Wielkopolską, Winną Górę, Śrem, Pleszew, Gostyń, Leszno, Rawicz, Ostrzeszów, Kępno, Rawicz oraz dwa razy Poznań.

Podczas swej kadencji prezydent Duda mówił m.in.: o zobowiązaniach dotyczących obniżenia wieku emerytalnego. „Pamiętam o tym, nie zapomniałem, mimo, że zostałem już wybrany na urząd prezydenta, nie zapominam o swoich zobowiązaniach”. Zobowiązania, które spełnił to m.in. zmniejszenie wieku emerytalnego, podpisanie ustawy o obniżeniu emerytur byłym pracownikom UB i SB. O ustawie obniżającej wiek emerytalny mówił też podczas wizyty w Lesznie 5 maja 2016.

Czuł się tam zaszczycony, bo jak sam zauważył: mógł stanąć w tym samym miejscu, gdzie generał Józef Dowbor Muśnicki 96 lat temu. Mówił też m.in. o powrocie Leszna do Rzeczypospolitej Polskiej, która w tamtym okresie właśnie się odnawiała. Podkreślił, że Wielkopolanie, a w śród nich mieszkańcy Leszna przyczynili się do odzyskania niepodległości poprzez powstanie wielkopolskie. Prezydent zauważył niezwykle ważne cechy Wielkopolan: rozsądek, pragmatyzm i obowiązkowość. Podkreślił wkład miasta w odnowę kulturalną w Polsce. W Lesznie powstał pierwszy po 60 latach miejski teatr. Jest to instytucja kultury, która buduje naszą świadomość kulturową, narodową oraz kształtuje młode pokolenia.

Prezydent Duda w maju tego roku odwiedził Śrem, gdzie oddał hołd bohaterom z czasów II wojny światowej. Złożył wieniec na tablicy upamiętniającej 19 reprezentantów lokalnej elity zamordowanych 20 października 1939. Podkreślił rolę regionu w oporze przeciw germanizacji. Zauważył, że inicjatywy obywatelskie oraz lokalne organizacje stały się kluczowymi elementami, które zapobiegły wyginięciu polskiej kultury w momencie, gdy kraj znajdował się pod okupacją niemiecką.

Andrzej Duda oddał też hołd innym historycznym bohaterom. 5 marca bieżącego roku w Winnej Górze złożył kwiaty przy sarkofagu generała Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich we Włoszech. W czasie tej wizyty zauważył, że Środa Wielkopolska jest zadbana, bo mieszkańcy troszczą się o nią. Podobnie podczas wizyty w Ostrzeszowie 26 czerwca 2017 zauważył, że miasto jest zadbane, co jest typową cechą dla Wielkopolski. Docenił też mieszkańców za ich zaangażowanie w różne branże. Powiedział, że mają oni wielkopolski talent biznesowy, który wykorzystują w połączeniu z solidnością i zaradnością.

Andrzej Duda odbył także 100 spotkań z głowami państw i szefami rządów. Przewodniczył szczytowi Nato w 2016 w Warszawie. Jego staraniem Polska objęła także przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Więcej w dzisiejszym Teleskopie o 18:30.