Z Wielkopolski do Szwecji wyjechało 65 strażaków, aby pomagać walczyć z pożarem. Z akcji ratunkowej wrócili wczoraj do kraju. Gośćmi dzisiejszego programu „Witaj Wielkopolsko” byli wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak oraz naczelnik wydziału operacyjnego PSP mł. bryg. Tomasz Grelak.

Praca w Szwecji była dla strażaków trudna z różnych względów. Wielkopolski moduł istniejący od 8 lat po raz pierwszy został oddelegowany poza granice kraju. Przed wyjazdem nie wiedzieli z czym się spotkają na miejscu. Organizatorami działań byli Szwedzi. Nie było jednak problemu z komunikacją. Szwedzi przydzielili im odpowiedzialne zadania. Na 7- kilometrowym odcinku polscy strażacy musieli zabezpieczyć teren, aby ogień się nie rozprzestrzeniał. Zmierzyli się z dużym wysiłkiem fizycznym trwającym 2 tygodnie.

Pośród wszystkich krajów europejskich biorących udział w misji, pomoc z Polski była najliczniejsza. Moduł jest to zespół ludzi dobrowolnie zebranych, którzy przygotowują się do walki z dużymi pożarami. W Polsce jest 6 takich modułów. Pożary w Polsce nie są już tak ogromne jak te, które miały miejsce w Szwecji. Krajowy system ratowniczo– gaśniczy oraz dostrzegalnie przeciwpożarowe są dobrze rozbudowane.OBEJRZYJ CAŁY PROGRAM "WITAJ WIELKOPOLSKO!", 07.08.2018