Będą kolejne ulepszenia drogowe w wielkopolskich gminach. Dzięki dofinansowaniu rządowemu będzie możliwa rozbudowa tras.

W Urzędzie Miejskim w Pleszewie władze samorządowe i wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podpisują dziś umowę o dofinansowanie przebudowy lokalnych dróg i skrzyżowań. Rozbudowana zostanie droga w Lenartowicach, a w Pleszewie będzie wybudowana ul. Glinki.

W gminie Perzów zostanie wybudowana droga w ramach „Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Władze gminy podpisały dziś umowę w tej kwestii z wicewojewodą wielkopolski. Spotkanie miało miejsce w Trębaczowie Perzów w powiecie kępińskim.

W obydwu spotkaniach uczestniczy posłanka na Sejm RP Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 10.08.2018, GODZ. 12:30